Прогресивні HR-лідери все частіше вивчають можливості для підвищення гнучкості в роботі з людьми і шукають способи управління за допомогою технологій Agile. Принципи Agile в управлінні персоналом передбачають адаптивність до змін. HR-процеси і системи повинні швидко реагувати на зміни як всередині компанії, так і в зовнішньому середовищі. Для цього стратегії та методи управління персоналом повинні залишати більше можливостей для маневру. Роль керівника, лідера команди стає все більш важливою в роботі з людьми. Отже, повноваження управлінців в прийнятті рішень також повинні зростати.

Принципи Agile в управлінні персоналом

Впровадження принципів Agile в роботу з людьми вимагає культури розширення прав і можливостей, надання співробітникам повноважень самостійно приймати рішення для швидкого задоволення потреб клієнтів. Гнучка організаційна культура вимагає наявності в компанії гнучких співробітників, які позитивно реагують на зміни. Впровадження методик Agile в управлінні персоналом означає, що робота HR полягає не тільки в тому, щоб впроваджувати стандарти і контролювати їх виконання, а скоріше в тому, щоб полегшити співробітникам рішення задач і підвищити організаційну гнучкість.

Як підвищити гнучкість в управлінні персоналом? 

HR2B рекомендує кілька способів:

  • Навчання керівників на всіх рівнях компанії — розвиток навичок роботи з людьми, емоційного інтелекту та емпатії, а також застосування інструментів індивідуального та командного коучингу.
  • Об’єднання співробітників в невеликі високопродуктивні команди, які самостійно ставлять цілі й беруть відповідальність за їх досягнення.
  • Розвиток клієнтоорієнтованості у всіх співробітників в компанії — незалежно від підрозділу й специфіки роботи. Введення поняття «внутрішній клієнт» в культуру взаємодії між співробітниками і підрозділами.
  • Фокус на цінності, компетенції, моделі поведінки. Розвиток особистісних навичок, які дозволяють співробітникам швидко реагувати на зміни і ефективно вирішувати виникаючі завдання.
  • Підвищення прозорості інформації, розвиток внутрішніх комунікацій. Донесення до співробітників пріоритетних цілей компанії, викликів і можливостей, сильних сторін та зон для розвитку.
  • Скорочення формалізму, усунення бар’єрів між співробітниками і керівниками. Розвиток культури командної роботи, командного коучингу.
  • Формування «мислення зростання» на всіх рівнях. Акцент на безперервне навчання і розвиток компетенцій. Вміння не триматися за досвід минулих років та здобувати нові навички з урахуванням нових вимог.
  • Визнання та винагорода співробітників за досягнення, надання своєчасного та конструктивного зворотнього зв’язку.
  • Розвиток бренду роботодавця й ЦПР, які допомагають залучати людей, які розділяють цілі та цінності організації.
Принципи Agile в управлінні персоналом

Досвід кращих компаній доводить, що в успішних перетвореннях HR-функція є рушійною силою змін, центром підтримки інших підрозділів. Застосування технологій Agile перетворює HR-підрозділ на команду лідерів змін. Така команда реагує на потреби внутрішніх клієнтів, розвиває культуру організації, допомагає їй досягати намічених цілей.

Оставьте комментарий